Regulamin

REGULAMIN
XXX FESTIWALU PIEŚNI I POEZJI RELIGIJNEJ
„CIEBIE, BOŻE, WYSŁAWIAMY”

Terminy i miejsca:
Sobota, 9 maja 2020 r., kościół Ducha św. w Wilnie
godz. 15.00 – Msza św. na rozpoczęcie Festiwalu
godz. 16.00 – odsłona klasyczna
Niedziela, 10 maja 2020 r., Dom Kultury Polskiej w Wilnie
godz. 15.00 – odsłona rozrywkowa

CELE FESTIWALU

 • Pielęgnowanie wartości chrześcijańskich
 • Ewangelizacja poprzez twórczość poetycką i muzyczną
 • Umożliwienie wykonawcom publicznej prezentacji swojej twórczości

ORGANIZATOR FESTIWALU

Inicjatorem, pomysłodawcą i wieloletnim organizatorem Festiwalu Pieśni i Poezji Religijnej „Ciebie, Boże, Wysławiamy” (dalej – Festiwal) w latach 1991-2016 był dr Gabriel Jan Mincewicz, który odszedł do domu Pana 7 grudnia 2016 r.

Obecnie organizacją Festiwalu zajmuje się Komitet Organizacyjny Festiwalu.

 UCZESTNICY FESTIWALU (WYKONAWCY)

W Festiwalu mogą wziąć udział:
– recytatorzy
– soliści
– schole oraz chóry (parafialne i nie tylko)
– zespoły wokalne, instrumentalne, wokalno-instrumentalne
– zespoły taneczne
Wiek uczestników nieograniczony.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Wykonawcy prezentują utwory o dowolnej tematyce chrześcijańskiej.
 2. Recytator prezentuje jeden utwór.
 3. Ogólny czas występu nie może przekroczyć 6 minut. Czas wykonania może zostać przez Organizatora skorygowany w zależności od ilości uczestników.
 4. Mile jest widziana prezentacja utworów własnej twórczości.

 WARUNKI UCZESTNICTWA W FESTIWALU

 1. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem i przestrzeganie zasad regulaminu.
 2. Szczegółowe wypełnienie i przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej na adres mailowy Festiwalu festiwal@cbw.lt do dn. 12 marca 2020 r. – CZAS PRZEDŁUŻONY DO 27 MARCA 2020 R.
 3. Udział w przesłuchaniach w terminach i miejscach podanych przez Organizatora!

 ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW FESTIWALU

Każdy uczestnik Festiwalu zobowiązuje się do:

 • przygotowania i wykonania na pamięć utworów podanych przez Organizatora na spotkaniu kierowników. Utwory te zostaną wykonane wspólnie przez wszystkich uczestników na zakończenie Festiwalu
 • przesłania opisu oraz zdjęć wykonawcy(-ów) w terminie do dnia 25 kwietnia 2020 r.
 • przestrzegania kolejności występów – kolejność występów zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej Festiwalu cbw.lt
 • uczestniczenia w obu odsłonach Festiwalu – od początku do końca!

UWAGI KOŃCOWE

 1. Organizatorzy zapewniają obsługę techniczną, oświetlenie i nagłośnienie Festiwalu.
 2. Uczestnicy Festiwalu otrzymają dyplomy.
 3. Zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystania przez Organizatorów zarejestrowanego materiału.
 4. Wszelkie zmiany, informacje o spotkaniach kierowników oraz nowości będą zamieszczane na oficjalnej stronie internetowej Festiwalu, na profilu FB Festiwalu oraz w mediach polskich na Litwie.
 5. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i zakwaterowania.
 6. Oficjalna strona internetowa Festiwalu: www.cbw.lt, adres mailowy Festiwalu: festiwal@cbw.lt, profil FB Festiwalu: https://www.facebook.com/FestiwalCBW/