Regulamin

REGULAMIN
XXXII FESTIWALU
„CIEBIE, BOŻE, WYSŁAWIAMY”

Termin i miejsce:
Niedziela, 12 maja 2024 r.,

Dom Kultury Polskiej w Wilnie, sala teatralna
godz. 15.00

CELE FESTIWALU

 • Pielęgnowanie wartości chrześcijańskich
 • Ewangelizacja poprzez twórczość poetycką i muzyczną
 • Umożliwienie wykonawcom publicznej prezentacji swojej twórczości

ORGANIZATOR FESTIWALU

Inicjatorem, pomysłodawcą i wieloletnim organizatorem Festiwalu Pieśni i Poezji Religijnej „Ciebie, Boże, Wysławiamy” (dalej – Festiwal) w latach 1991-2016 był dr Gabriel Jan Mincewicz, który odszedł do domu Pana 7 grudnia 2016 r.

Obecnie organizacją Festiwalu zajmuje się Komitet Organizacyjny Festiwalu.

UCZESTNICY FESTIWALU 

W Festiwalu mogą wziąć udział:
– recytatorzy
– soliści
– schole oraz chóry (parafialne i nie tylko)
– zespoły wokalne, instrumentalne, wokalno-instrumentalne
– zespoły taneczne
Wiek uczestników nieograniczony.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Wykonawcy prezentują utwory o dowolnej tematyce chrześcijańskiej.
 2. Ogólny czas występu nie może przekroczyć 6-7 minut. Czas wykonania może zostać przez Organizatora skorygowany w zależności od ilości uczestników.
 3. Mile jest widziana prezentacja utworów własnej twórczości.

WARUNKI UCZESTNICTWA W FESTIWALU

 1. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem i przestrzeganie zasad regulaminu.
 2. Szczegółowe wypełnienie i przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej na adres mailowy Festiwalu festiwalcbw@gmail.com do dn. 28 kwietnia 2024 r.
 3. Przesłanie nagrania wideo 3 (trzech) utworów – dwa podstawowe i jeden dodatkowy – do dn. 28 kwietnia 2024 r. na Messenger profilu FB Festiwalu https://www.facebook.com/FestiwalCBW!
 4. Organizatorzy pozostawiają za sobą prawo wyboru utworów (na przykład ze względu na powtarzalność).

ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW FESTIWALU

Każdy uczestnik Festiwalu zobowiązuje się do:

 • przygotowania i wykonania na pamięć utworów wybranych przez Organizatorów z nadesłanych przez uczestnika
 • przygotowania i wykonania na pamięć HYMNU FESTIWALU, który zostanie wykonany przez wszystkich uczestników na zakończenie Festiwalu
 • przestrzegania kolejności występów – kolejność występów zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej Festiwalu cbw.lt
 • uczestniczenia w Festiwalu – od początku do końca!

UWAGI KOŃCOWE

 1. Organizatorzy zapewniają obsługę techniczną, oświetlenie i nagłośnienie Festiwalu.
 2. Uczestnicy Festiwalu otrzymają dyplomy.
 3. Uczestnikom zostaną przyznane wyróżnienia w następnych kategoriach:
  * najliczniejszy zespól
  * najmłodszy solista
  * najbardziej profesjonalne wykonanie w kategorii solo
  * najbardziej profesjonalne wykonanie w kategorii zespól
  * i in.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian kategorii ze względu na przebieg Festiwalu.

Nagrody zostaną wręczone na zakończenie Festiwalu.

Decyzje Jury nie podlegają kwestionowaniu, skład Jury będzie ogłoszony przed rozpoczęciem Festiwalu.

 1. Zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystania przez Organizatorów zarejestrowanego materiału.
 2. Wszelkie zmiany, informacje o spotkaniach kierowników oraz nowości będą zamieszczane na oficjalnej stronie internetowej Festiwalu, na profilu FB Festiwalu oraz w mediach polskich na Litwie.
 3. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i zakwaterowania.
 4. Oficjalna strona internetowa Festiwalu: www.cbw.lt, adres mailowy Festiwalu: festiwalcbw@gmail.com, profil FB Festiwalu: https://www.facebook.com/FestiwalCBW/