Regulamin

XXVIII FESTIWALU PIEŚNI I POEZJI RELIGIJNEJ
„CIEBIE, BOŻE, WYSŁAWIAMY”

 Termin: niedziela, 13 maja 2018 r.
Miejsce: Dom Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76)
Czas trwania: godz. 15.00-19.00

CELE FESTIWALU

Pielęgnowanie wartości chrześcijańskich
Ewangelizacja poprzez twórczość poetycką i muzyczną
Umożliwienie wykonawcom publicznej prezentacji swojej twórczości

ORGANIZATOR FESTIWALU

Inicjatorem, pomysłodawcą i wieloletnim organizatorem Festiwalu Pieśni i Poezji Religijnej „Ciebie, Boże, Wysławiamy” (dalej – Festiwal) w latach 1991-2016 był dr Gabriel Jan Mincewicz, który odszedł do domu Pana 7 grudnia 2016 r.

Obecnie organizacją Festiwalu zajmuje się Komitet Organizacyjny Festiwalu.

 UCZESTNICY FESTIWALU (WYKONAWCY)
W Festiwalu mogą wziąć udział:
– recytatorzy
– soliści
– schole oraz chóry (parafialne i nie tylko)
– zespoły wokalne, instrumentalne, wokalno-instrumentalne
– zespoły taneczne
Wiek uczestników nieograniczony.

 ZASADY UCZESTNICTWA
1. Wykonawcy prezentują utwory o dowolnej tematyce chrześcijańskiej.
2. Recytator prezentuje jeden utwór.
3. Ogólny czas występu nie może przekroczyć 5 minut. Czas wykonania może zostać przez Organizatora skorygowany w zależności od ilości uczestników.
4. Mile jest widziana prezentacja utworów własnej twórczości.

  WARUNKI UCZESTNICTWA W FESTIWALU
1. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem i przestrzeganie zasad regulaminu.
2. Szczegółowe wypełnienie i przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej na adres mailowy Festiwalu festiwal@cbw.lt do dn. 8 kwietnia 2018 r.

 ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW FESTIWALU

Każdy uczestnik Festiwalu zobowiązuje się do:
– przygotowania i wykonania na pamięć utworów podanych przez Organizatora na spotkaniu kierowników. Utwory te zostaną wykonane wspólnie przez wszystkich uczestników na zakończenie Festiwalu
– przesłania opisu oraz zdjęć wykonawcy(-ów) w terminie do dnia 14 kwietnia 2018 r.
– przestrzegania kolejności występów – kolejność występów zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej Festiwalu cbw.lt
– uczestniczenia w całym Festiwalu – od początku do końca!

UWAGI KOŃCOWE
1. Organizatorzy zapewniają obsługę techniczną, oświetlenie i nagłośnienie Festiwalu.
2. Uczestnicy Festiwalu otrzymają dyplomy.
3. Zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystania przez Organizatorów zarejestrowanego materiału.
4. Wszelkie zmiany, informacje o spotkaniach kierowników oraz nowości będą zamieszczane na oficjalnej stronie internetowej Festiwalu, na profilu FB Festiwalu oraz w mediach polskich na Litwie.
5. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i zakwaterowania.
6. Oficjalna strona internetowa Festiwalu: www.cbw.lt, adres mailowy Festiwalu: festiwal@cbw.lt,
profil FB Festiwalu: https://www.facebook.com/FestiwalCBW/