Zgłoszenia

UWAGA!

W związku z ogłoszoną epidemią grypy oraz profilaktyką związaną z koronawirusem, przewidziane na 14, 21 i 22 marca br. przesłuchania do Festiwalu „Ciebie, Boże, Wysławiamy” zostają odwołane i zastąpione formą nagrań wideo! Z tego powodu został przedłużony czas nadesłania zgłoszeń do 27 marca 2020 r.!

Prosimy wypełnione formularze przesyłać w wersji WORD(*.doc(x)).
Wypełniając formularz, prosimy w „uwagach” wskazać termin odpowiadający stylowi wykonywanych utworów – 9 maja (muzyka klasyczna) albo 10 maja (muzyka rozrywkowa).

Zgłoszenie – poezja religijna (doc)

Zgłoszenie – pieśń (piosenka) religijna (doc)

REGULAMIN

PARAIŠKA – lietuvių kalba