O Festiwalu

Początki Festiwalu Pieśni i Poezji Religijnej „Ciebie, Boże, Wysławiamy” sięgają 1991 roku, kiedy to po raz pierwszy pomysłodawca, inicjator i wieloletni organizator Festiwalu doktor teologii Gabriel Jan Mincewicz zebrał schole, chóry
i pojedynczych uczestników z całej Wileńszczyzny, by wspólnie wychwalać Pana. Dzisiaj już trudno jest wyobrazić sobie Wileńszczyznę bez tej pięknej imprezy.

Co roku na początku maja zbierają się rzesze miłośników muzyki chrześcijańskiej, żeby spotkać się, podzielić się osiągnięciami, wspólnie wychwalać Pana poprzez recytację i śpiew.

Przez ponad ćwierć wieku na scenie Festiwalu przewinęło się niejedno pokolenie uczestników. W pierwszych edycjach Festiwalu brali udział dziadkowie i rodzice niektórych wileńskich rodzin, dziś zaś śpiewają dzieci i wnukowie.

Również, kiedy swoje pierwsze kroki na scenie stawiały słynne na całej Wileńszczyźnie, jak i szeroko poza jej granicami, wykonawczynie Ewelina Saszenko i Katarzyna (Niemyćko) Zvonkuvienė – nie obeszło się bez udziału
w Festiwalu „Ciebie, Boże, Wysławiamy”.

Każdego roku Festiwal łączy kilkuset uczestników, którzy na zakończenie wykonują m.in. słynny utwór Tomka Kamińskiego „Ty tylko mnie poprowadź”.

Po odejściu do wieczności wieloletniego organizatora Festiwalu dr. Gabriela Jana Mincewicza (1938-2016) Komitet Organizacyjny postawił sobie za cel kontynuację tego pięknego przedsięwzięcia.

Rozmowa z dr. Gabrielem Janem Mincewiczem w przededniu jubileuszu XX-lecia Festiwalu – „Tygodnik Wileńszczyzny”