Komitet Organizacyjny

Ilona Jurewicz
Natalia Sosnowska

ks. Tadeusz Jasiński

Adam Jurewicz
Jarosław Królikowski