UWAGA! Zaszły zmiany w formie przesłuchań!

W związku z ogłoszoną epidemią grypy oraz profilaktyką związaną z koronawirusem, przewidziane na 14, 21 i 22 marca br. przesłuchania do Festiwalu „Ciebie, Boże, Wysławiamy” zostają odwołane i zastąpione formą nagrań wideo! Z tego powodu został przedłużony czas nadesłania zgłoszeń do 27 marca 2020 r.!

Uprzejmie prosimy wszystkich wykonawców, którzy zgłoszą się do Festiwalu, przesłać nagrania wideo swoich „występów” na mail festiwal@cbw.lt do 27 marca 2020 r. Nagrania mogą być wykonane kamerą telefonu lub za pomocą innego urządzenia, mają one pełnić wyłącznie funkcję techniczną (zastępcza forma przesłuchania) i nie będą udostępniane publicznie!

W przypadku osób, które już przesłały swoje zgłoszenia, prosimy o uzupełnienie ich nagraniami wideo – do 27 marca 2020 r.!

Komitet Organizacyjny