DZIĘKUJEMY!

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom XXVII edycji Festiwalu Pieśni i Poezji Religijnej „Ciebie, Boże, Wysławiamy”! A było ich 35! 🙂 Dziękujemy Panu Bogu, że natchnął śp. Pana Jana Mincewicza, by zorganizował pierwszy Festiwal w 1991 roku. Dziękujemy Panu Janowi, że od wielu lat wiernie kontynuował rozpoczęte dzieło i wszczepił w serca uczestników w różnym wieku miłość do Pana Boga i Maryi. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji Festiwalu, i których może nie wymieniliśmy!

Szczególne podziękowania kierujemy ku naszym Sponsorom:

Dom Kultury Polskiej w Wilnie – wieloletni sponsor i partner – udostępnienie sali, nagłośnienia, oświetlenia, pomoc organizacyjna, wszechstronne wsparcie
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie – pomoc finansowa (na upiększenie sali, wydruk plakatów, prezenty uczestnikom)
Spółka Mylida – wieloletni Sponsor i Partner – wydruk dyplomów
Spółka Paroc group FSC – ufundowanie reklamówek na prezenty oraz cukierków na poczęstunek dla uczestników
VARLE.LT – odblaski dla uczestników

Wśród Sponsorów i Partnerów są również:
UAB „AD PRO”
Fundacja „AD BONUM”
Księgarnia „Elephas”

Partnerzy medialni:
Gazeta katolicka „Spotkania”
Radio Znad Wilii
Portal ZW.LT
Polski portal informacyjny na Litwie „Wilnoteka”
Dziennik „Kurier Wileński”
Magazyn Wileński
Tygodnik Wileńszczyzny
Portal L24
Radio Wilno
Tygodnik „Nasza Gazeta”
Radio LRT Klasika – Polski Program

Dziękujemy prowadzącym:
Ewie Nowickaitie
Julianowi Germanowiczowi

Również dziękujemy:
Jerzemu Wasilewskiemu – za sporządzenie makiety plakatu, za uporządkowanie i wyświetlenie projekcji
Arturowi Armackiemu – za nagłośnienie i oświetlenie całego Festiwalu